026/2012 – Επιστροφή ποσού 45,00 € στην κ. JAHO ALMA, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

026/2012 – Επιστροφή ποσού 45,00 € στην κ. JAHO ALMA, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

Επιστροφή ποσού 45,00 € στην κ. JAHO ALMA, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

ADS0262012.pdfa