168/2011 – Επιστροφή ποσού 686,88 € στον κο ΠΑΝΤΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

168/2011 – Επιστροφή ποσού 686,88 € στον κο ΠΑΝΤΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

Επιστροφή ποσού 686,88 € στον κο ΠΑΝΤΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

ADS1682011.pdfa