261/2011 – Επιστροφή τμήματος χρηματικού ποσού τελών σύνδεσης αποχέτευσης στον κο ΒΑΡΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ

261/2011 – Επιστροφή τμήματος χρηματικού ποσού τελών σύνδεσης αποχέτευσης στον κο ΒΑΡΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Επιστροφή τμήματος χρηματικού ποσού τελών σύνδεσης αποχέτευσης στον κο ΒΑΡΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ADS2612011.pdfa