036/2012 – Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιλίου