272/2019 – Επιχορήγηση σωματείου εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2019

272/2019 – Επιχορήγηση σωματείου εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2019