176/2017 – Επιχορήγηση Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου έτους 2017