103/2018 – Επιχορήγηση Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Ιλίου έτους 2018