269/2012 – Επιχορήγηση Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου έτους 2012