297/2014 – Επιχορήγηση Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου έτους 2014