234/2017 – Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγ. Φανουρίου Ιλίου