Κέντρο δια βίου μάθησης

image

Ο Δήμος Ιλίου λειτουργεί κέντρο Δια Βίου μάθησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ενισχύοντας τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση για κάθε πολίτη, ώστε να μπορεί να συμμετέχει απρόσκοπτα στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.

Με τον όρο «Δια βίου Μάθηση» εννοούμε την παιδεία του ανθρώπου που δεν σταματά στη βασική εκπαίδευση και τις σπουδές του, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία μάθησης που τον ακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Σκοπός του κέντρου «Δια βίου μάθησης» είναι η συνεχής και αδιάκοπη επιμόρφωση των ενηλίκων και ειδικότερα σε θέματα κοινωνικά εργασίας, οικονομικά, εκπαιδευτικά, ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, τέχνη και πολιτισμού κ.ά.

Φέτος συνεχίζει την επιτυχημένη του λειτουργία και σε αυτό υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιλίου δημιουργούνται τμήματα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας25Χ 
2Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής25Χ 
3Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)25Χ 
4Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25Χ 
5Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης25Χ 
6

Συμβουλευτική σε εξιδεικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός,

διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή  κ.λ.π.)

25Χ 
7Τοπική Ιστορία25Χ 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Κεντρική Γραμματεία του Δήμου και συγκεκριμένα στο e-mail: kentrikigrammateia@ilion.gra

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα στην κυρία Ευφροσύνη Λαμπροπούλου, τηλ. 2132030045, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 13:00, e-mail: flabropoulou@ilion.gra

Συντονιστής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου είναι ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Παιδείας Φώτης Μαρκόπουλος.

 

Σημειώνεται ότι, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αίτηση συμμετοχής: https://www.ilion.gr/aitisi_simmetoxis_kdvm_2021a