Οδηγός διαδικασιών και δικαιολογητικών Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές σας με το ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του Δήμου εμφανίζονται σε μορφή pdf.

Μπορείτε να “κατεβάσετε” το συνημμένο αρχείο στον υπολογιστή σας, να το εκτυπώσετε, να το συμπληρώσετε και να το προσκομίσετε στην υπηρεσία. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε.
(ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β΄)a

  1. Δικαιολογητικά για εκμετάλλευση περιπτερούa
  2. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο – καντίνεςa
  3. Θρησκευτικές εμποροπανηγύρειςa
  4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτών και τεχνίτη ονυχοπλαστικήςa

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019a

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή, από της 8 πμ. έως 3 μμ. στα τηλέφωνα της υπηρεσίας: 213 2030 157, 213 2030 182, 213 2030 158

Το ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ τ