Καθαριότητα

image
Χάρη στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο Τομέας Καθαριότητας διαθέτει σήμερα έναν αξιόπιστο εξοπλισμό ικανό να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των πολιτών για ένα όμορφο, καθαρό και υγιές περιβάλλον.
 
Ο εξοπλισμός του Τομέα Καθαριότητας περιλαμβάνει:
 
 • Έντεκα απορριμματοφόρα για τα καθημερινά προγράμματα αποκομιδής απορριμμάτων.
 • Τρία νέα απορριμματοφόρα για το πρόγραμμα ανακύκλωσης .
 • Δύο απορριμματοφόρα που λειτουργούν με φυσικό αέριο.
Κι ακόμη στο μηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:
 • Δύο πλυντήρια κάδων.
 • Τέσσερεις φορτωτές ( δύο μεγάλοι και δύο μικροί).
 • Δύο φορτηγά τριαξονικά , το ένα με γερανό.
 • Τέσσερα φορτηγά ,το ένα με υδραυλική πόρτα.
 • Επτά ημιφορτηγά.
 • Τρία μεγάλα απορροφητικά σάρωθρα και   ένα μικρό.
 • Ένας αλατοδιανομέας.
 • Μια υπερκατασκευή πλυστικού μηχανήματος για να καθαρίζονται οι κολόνες και οι τοίχοι από αφίσες.
 • Δύο υδροφόρες.