405/2012 – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας και του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2013

405/2012 – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας και του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2013