273/2019 – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Απορριμμάτων και Πρασίνου καθώς και του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2020