334/2017 – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Απορριμμάτων & Πρασίνου καθώς και του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2018