254/2012 – Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2012 για τα ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου

254/2012 – Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2012 για τα ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου

Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2012 για τα ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου

ads2542012(1).pdfa

254/2012 – Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2012 για τα ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου