Καθορισμός διδάκτρων επιμορφωτικών τμημάτων Πολιτιστικού Κέντρου διδακτικού έτους 2010 – 2011

Καθορισμός διδάκτρων επιμορφωτικών τμημάτων Πολιτιστικού Κέντρου διδακτικού έτους 2010 – 2011

Καθορισμός διδάκτρων επιμορφωτικών τμημάτων Πολιτιστικού Κέντρου διδακτικού έτους  2010 – 2011

adspk172.pdfa