037/2012 – Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων Σχολικών Επιτροπών

037/2012 – Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων Σχολικών Επιτροπών

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων Σχολικών Επιτροπών

ADS0372012.pdfa