294/2016 – Καθορισμός θέσεων ασκούμενων σπουδαστών Επαγγελμάτων Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.

294/2016 – Καθορισμός θέσεων ασκούμενων σπουδαστών Επαγγελμάτων Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.