259/2011 – Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ

259/2011 – Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ

ADS2592011.pdfa