Καθορισμός συνδρομής δημοτών για χρήση του γηπέδου 5Χ5 στη Λ.Χασιάς.

Καθορισμός συνδρομής δημοτών για χρήση του γηπέδου 5Χ5 στη Λ.Χασιάς.

Καθορισμός συνδρομής δημοτών για χρήση του γηπέδου 5Χ5 στη Λ.Χασιάς.

adsdao1372010.pdfa