142/2018 – Καθορισμός της διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2018-2019. Ορισμός: – Ορίων ηλικίας, – Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, – Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, – Μορίων – Μελών επιτροπής αξιολόγησης

142/2018 – Καθορισμός της διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2018-2019. Ορισμός: – Ορίων ηλικίας, – Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, – Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, – Μορίων – Μελών επιτροπής αξιολόγησης

142/2018 – Καθορισμός της διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2018-2019. Ορισμός: – Ορίων ηλικίας, – Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, – Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, – Μορίων – Μελών επιτροπής αξιολόγησης