121/2016 – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2016»

121/2016 – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2016»