Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων


ΠΡΟΟΙΜΙΟ

            Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, ο οποίος βασίζεται στην υπάρχουσα νομοθεσία και είναι επικαιροποιημένος και εμπλουτισμένος με τις απαραίτητες ρυθμίσεις, που καθιστούν ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη τη λειτουργία και διοίκηση του.

            Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί δικαίωμα της κοινωνίας, ενασχόληση που δημιουργεί στα άτομα ευεξία και χαρά, προστατεύει την υγεία, κοινωνικοποιεί τους ανθρώπους, βελτιώνει την κοινωνική συνοχή και μπορεί να δημιουργήσει στους νέους, επαγγελματικές προοπτικές.

            Η κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας, αποτελεί υποχρέωση των φορέων και δη του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης προκειμένου να  θεσπίσει τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας για την υλοποίηση των δράσεων.

            Τον κανονισμό λειτουργίας  γνωστοποιεί στους χρήστες των εγκαταστάσεων, στους συμμετέχοντες στις δράσεις (αθλούμενους, συλλόγους, θεατές κ.α.) και γενικά, θέτει το πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος. Ο ανωτέρω κανονισμός λειτουργίας εισηγείται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και υποβάλλεται στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

            Η σύνταξη και εισήγηση νέου Κανονισμού είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλει το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης ώστε η λειτουργία του και οι αθλητικοί χώροι των οποίων έχει την ευθύνη να είναι σύμφωνοι και εναρμονισμένοι με τις ισχύουσες διατάξεις και Νόμους του Κράτους.

            Η εναρμόνισή τους με τις κείμενες διατάξεις αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων έτσι ώστε η χρήση τους από την αθλούμενη νεολαία, τους δημότες και των αθλητικών ομάδων του Δήμου Ιλίου να γίνεται ακώλυτα και με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη του αθλητισμού και την ανάδειξη των ιδεών που προάγει.Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

  Ο δήμος Ιλίου δια του αθλητικού τμήματος και του παρόντος κανονισμού αποσκοπεί στην:  

 • Καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους Δημότες, και ιδιαίτερα στους νέους του Δήμου Ιλίου και στο συντονισμό των ενεργειών και εκδηλώσεων, των φιλάθλων των τοπικών συλλογικών φορέων για την ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού στο Δήμο Ιλίου.
 • Υλοποίηση υποστηρικτικών και συνοδευτικών ενεργειών για την ανάπτυξη και την προαγωγή και διάδοση του μαζικού, σωματειακού και σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων,
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη της άσκησης και του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες και των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού της πόλης,
 • Οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση αθλητικών κέντρων, αθλητικών χώρων, γηπέδων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αναψυχής ή ψυχαγωγίας.
 • Συνεργασία με το αθλητικά σωματεία της περιοχής του Δήμου καθώς και με όλους τους αθλητικούς φορείς και παράγοντες κρατικούς και μη για την ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού.
 • Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης-Άσκησης για όλους (Ελεύθερης και Οργανωμένης) και αγωνιστικού Αθλητισμού για την ικανοποίηση ιδιαιτέρων αναγκών και ενδιαφερόντων των πολιτών του Δήμου Ιλίου.
 • Απόκτηση εκτάσεων κατάλληλων για άθληση, με σκοπό την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία τους.
 • Ανάπτυξη του αθλητισμού με την αξιοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων των ικανών προς άθληση ηλικιών και των δύο φύλων, με την δημιουργία ομάδων.
 • Υποβοήθηση ανάπτυξης του σχολικού αθλητισμού αλλά και του πρωταθλητισμού σε συνεργασία με τους φορείς της παιδείας, τους μαθητές και τους γονείς.
 • Συνδυασμένη ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών ιδιοτήτων, με την καλλιέργεια και ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του αθλητισμού, του φιλάθλου αγωνιστικού πνεύματος και των ιδανικών του αθλητισμού.
 • Υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού επιπέδου καθώς και εκδηλώσεων φορέων τοπικού χαρακτήρα.
 • Καθορισμό του γενικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας όλων των αθλητικών χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων του Δήμου Ιλίου.
 • Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο ή οιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία), σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου.

Άρθρο 3ο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Το Δημοτικό Στάδιο Ιλίου επί της οδού Ελευσίνιων Μυστηρίων  και το βοηθητικό γήπεδο αυτού
 • Το 1ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Πεταλούδας», επί της οδού Κωλέτη και Σφακτηρίας
 • Το 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γεώργιος Κακούρης», επί της οδού 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας και Καπετάν Βέρα και το παραπλεύρως ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης.
 • Το Αθλητικό κέντρο Ραδιοφωνίας, επί της οδού Ραδιοφωνίας και Πριάμου
 • Το Αθλητικό Κέντρο «Παλατιανής», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου και Ευαγ. Λιόση.
 • Τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις επί της οδού Μεσολογγίου.
 • Το Δημοτικό Γυμναστήριο «Πλατείας Φοινίκων». 
 • Οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις Αντισφαίρισης, επί της οδού Αλαμάνας και Ανδρέα Παπανδρέου
 • Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί της Πλατείας  Γρηγορίου Λαμπράκη
 • Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί των Οδών Θέτιδος και Ποσειδώνος
 • Δύο (2) γήπεδα καλαθοσφαίρισης (basket), επί των οδών Γαλερείου και Πλήθωνος στην Παλατιανή,
 • Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί της οδού Ζαγορίου στην περιοχή Αγ. Νικόλαος,
 • Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί της οδού Ελευσίνιων Μυστηρίων,
 • Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί της οδού Πρεβέζης και Άρτας,
 • Ένα (1 γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), στο Άλσος Ιλίου.
 • Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί της οδού Βέροιας
 • Ένα (1) γήπεδο ποδοσφαίρου  , επί της οδού Ιγνατίου.
 •  Μία (1) αίθουσα γυμναστικής επί των οδών Σινά και Ιωαννίνων στο 3ο όροφο

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Επιπλέον για τις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου έχουν μισθωθεί οι ακόλουθοι  χώροι:
 • Το Δημοτικό Γυμναστήριο επί των οδών Ξυλούρη και Παλατιανής,
 • Μία αίθουσα γυμναστικής, επί της οδού Δαβάκη 30 στην περιοχή Αγ. Νικόλαος,
 • Μία αίθουσα γυμναστικής, επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Θεοφίλου στην περιοχή Παλατιανή,
 • Ένα πλήρως εξοπλισμένος χώρος  επί της οδού Μαυρομιχάλη 6  στη Ζωοδόχου Πηγή όπου σε αυτό λειτουργεί το Φυσικοθεραπευτήριο.
Άρθρο 4ο ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις 7.30 έως τις 23.30. και ανάλογα με την εγκατάσταση, την ανάγκη για χρήση του χώρου, τα προγράμματα που υλοποιούνται καθώς και τις προπονητικές και αγωνιστικές υποχρεώσεις των αθλητικών φορέων.

Αναλυτικά, οι ώρες λειτουργίας για κάθε αθλητική εγκατάσταση καθορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης.

Άρθρο 5ο ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

    Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη χρήση εισηγείται το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού – Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης δια των αρμοδίων οργάνων του και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται:

 • Οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους.
 • Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.
 • Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για όλους.
 • Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.
 • Προπονήσεις οργανωμένων ομάδων σχολείων Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων των αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.
 • Αγώνες ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα
 • Προπονήσεις αγωνιστικών ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα.
 • Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, όπως αγώνες, πρωταθλήματα, αθλητικές – εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, κ.λπ.

Ακόμη μπορούν με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού – Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Δήμου να πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, συναυλίες, κ.λπ. Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του  μπορούν να κάνουν:

 • Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π. – Ν.Π.Ι.Δ .
 • Αθλητικοί φορείς (Ομοσπονδίες, Σωματεία, Σύλλογοι, Ιδιωτικές Σχολές άθλησης)
 • Δημόσια – Ιδιωτικά Σχολεία
 • Φυσικά Πρόσωπα

Προτεραιότητα στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα προγράμματα, οι εκδηλώσεις και οι εν γένει δραστηριότητες του προγράμματος «αθλητισμός για όλους» του Δήμου Ιλίου. Οι εναπομείνασες ώρες μετά και την κατανομή ωρών στα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους και τις ομάδες που αιτούνται τη χρήση για τις προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις διατίθενται προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης δύναται να εισηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Τμήματα του Δήμου Ιλίου δια των αρμοδίων οργάνων της διοίκησης, όλες τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις προκειμένου τα Άτομα με Αναπηρία να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης των Αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων.

Άρθρο 6ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού – Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου καθορίζει το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατανέμει τις ώρες χρήσης των εγκαταστάσεων κατά περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των ομάδων λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά:

 • Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Τμήματος.
 • Τα αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων και τις ανάγκες προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων.
 • Τις αιτήσεις που μπορεί να έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την χρήση των χώρων.
 • Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, καθώς και άτομα που δεν είναι αθλητές ή δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.
 • Το γεγονός ότι τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις προπονήσεις των ομάδων.
 • Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη αιτιολογημένη γνώμη του Τμήματος και ύστερα από έγγραφο αίτημα του κάθε Σωματείου.
 • Κατά την κατανομή των ωρών προπόνησης στο πρόγραμμα προπονήσεων, πρέπει να προβλέπονται ώρες προπόνησης για τα προγράμματα αθλητισμός για όλους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, κοινό που δύναται να κάνει χρήση, άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.
 • Ακύρωση ή τροποποίηση του προγράμματος προπόνησης γίνεται με αιτιολογημένη γνώμη  του Τμήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο του.
 • Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα – πρόγραμμα αγώνων προς το Τμήμα από την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Σύλλογο που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση αγώνων οι σύλλογοι υποχρεούνται να ορίζουν τους αγώνες τους μισή ώρα μετά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με τις ώρες που τους έχουν παραχωρηθεί.
 • Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας έκτακτου γεγονότος οι Σύλλογοι θα πρέπει να ενημερώνουν το Τμήμα τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα.
Άρθρο 7ο ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

  Αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η εγγραφή ως μέλος στα προγράμματα του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, σε αθλητικό σύλλογο ή σωματείο και η έκδοση κάρτα μέλους. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή και την έκδοση κάρτας μέλους, είναι:

 • Βεβαίωση ιατρού, καρδιολόγου ή παιδιάτρου, που βεβαιώνει την κατάσταση της υγείας του και την ικανότητά του να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, ενώ για τη χρήση του κολυμβητηρίου απαιτείται δερματολόγος καθώς και γυναικολόγος για τις γυναίκες άνω των 16 ετών,
 • Φωτοτυπία ταυτότητας,
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,
 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας.
Άρθρο 8ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

8α) Παραχώρηση σε Αθλητικά Σωματεία.

            Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες και ημέρες στους χώρους άθλησης προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά- Περιφερειακά – Πανελλήνια – Διεθνή Πρωταθλήματα, δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται την χρήση των εγκαταστάσεων.

            Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία με έδρα εντός της περιφέρειας του Δήμου Ιλίου θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης για τη χρήση των χώρων αυτών, πριν το μήνα Ιούνιο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής.            Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια:

 1. Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
 2. Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.
 3. Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.
 4. Στην ανωτέρω γραπτή αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

            Το αρμόδιο Τμήμα εξετάζει τα ανωτέρω αιτήματα και με αιτιολογημένη απάντησή εντός είκοσι (20) ημερών εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης κατανέμει με αυτήν κατά περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα σε κάθε Σωματείο Ο υπεύθυνος υπάλληλος του Τμήματος ανακοινώνει , το πρόγραμμα αυτό στους υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των προγραμμάτων.

8β) Παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π και Ν.Π.Ι.Δ. (εκτός αθλητικών σωματείων).

            Σε περίπτωση που φορείς του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου  υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά:

ü  Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

ü  Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

ü  Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.

ü  Στην αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

Ενώ θα ακολουθείται η ανωτέρω σχετική διαδικασία με το άρθρο 8α, σχετικά με τη χρήση από τα αθλητικά σωματεία.

8γ) Παραχώρηση σε φυσικά πρόσωπα.

            Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα, αφορά την ελεύθερη πρόσβαση τους στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου που δε συμμετέχουν σε συλλόγους. Η πρόσβαση επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό όπως αυτές ορίζονται από το αρμόδιο Τμήμα σχετικά με το πρόγραμμα των εγκαταστάσεων.

            Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων αφού έχουν λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και τον αποδέχονται στο σύνολο του. Για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να συμπληρώσουν μια αίτηση -δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς και μπορούν να αθληθούν, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζεται ακολούθως απαιτείται και ιατρική βεβαίωση. Με την έγκριση της εγγραφή τους, τους δίνεται κάρτα μέλους με συγκεκριμένο αριθμό μέλους, την επωνυμία του Δήμου Ιλίου ή/και του Τμήματος του Δήμου Ιλίου, το ονοματεπώνυμο του αθλητή καθώς και την περίοδο που αφορά, την οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

            Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα απαιτείται η επικοινωνία με τη γραμματεία του Τμήματος σχετικά με τη διαθεσιμότητα του γηπέδου αλλά και τη δέσμευση αυτού από τον αθλούμενο για συγκεκριμένη ώρα. Για την αποκλειστική χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων βάση της διαθεσιμότητας αυτών γίνεται χρέωση του ατομικού αριθμού της κάρτας μέλους του αθλούμενου.

            Επιτρέπεται η παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε φυσικά πρόσωπα για προσωπική χρήση. Σε περιπτώσεις ατόμων που επιθυμούν να κάνουν χρήση κάποιας από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρουν την ακριβή ημέρα και ώρα που επιθυμούν στην γραμματεία του, γεγονός που αποδεικνύεται από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου που λαμβάνει κατά την υποβολή της. Η γραμματεία του Τμήματος ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αιτούμενων εγκαταστάσεων και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της διοίκησης την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης.

            Όταν η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται από φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κάρτα μέλους, με την παρουσία τους στο χώρο δηλώνουν ότι είναι υγιή, έχουν λάβει γνώση του κανονισμού και ότι εισέρχονται με δική τους ευθύνη.

8δ) Άρνηση παραχώρησης.

            Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το Δήμο δεν γίνονται δεκτά. Επίσης, το Τμήμα μπορεί να εισηγηθεί προς το αρμόδιο όργανο της διοίκησης, αιτιολογημένα, τη παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 19.

Άρθρο 9ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

   Μετά τη σχετική γνώμη και εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού – Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης προς το αρμόδιο όργανο της διοίκησης, η οποία επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπογράφεται μεταξύ του Δήμου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν πρόσωπο ή οργάνου και του ενδιαφερόμενου φορέα ή Σωματείου/ Συλλόγου, σύμβαση χρήσης – παραχώρησης  της αθλητικής εγκατάστασης όπου περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα :

 • Η εγκατάσταση που παραχωρείται.
 • Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.
 • Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του.
 • Τα κινητά πάγια του Τμήματος  που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.
 • Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.
 • Την υποχρεωτική συμμόρφωση του με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες  για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και το αποδέχεται στο σύνολό του.
 • Τις εγγυήσεις, χρηματικές ποινές και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

            Η σύμβαση υπογράφεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της παραχώρησης και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει πλήρες πρόγραμμα του προγράμματος ή της εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει στο χώρο. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου η έγκριση ανακαλείται.

            Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εγκρίνεται εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού – Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης η αίτηση από φυσικά πρόσωπα για χρήση αθλητικής εγκατάστασης, θα καταβάλλεται άμεσα η τυχόν συμβολική συμμετοχή, όπου αυτή δύναται να υπάρχει ως απαραίτητη και μη προϋπόθεση,  και θα κόβεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται :

 • Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων.
 • Η εγκατάσταση – ο χώρος που τους παραχωρήθηκε και η δραστηριότητα την οποία θα αναπτύξουν.
 • Η ημέρα, ώρα και διάρκεια κατά τις οποίες θα γίνει η χρήση της εγκατάστασης.
 • Το ακριβές ποσό / είδος του αντιτίμου.

            Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού η σύμβαση χρήσης ανακαλείται και ματαιώνεται η διάθεση των χώρων.

            Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, γίνεται μόνο με έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή Σωματεία/ Σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων που χρησιμοποιούν και πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές υποδείξεις του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης.

Για κάθε πρόβλημα ή παράπονο οι προπονητές, τα σωματεία ή οι ιδιώτες θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου.

Άρθρο 10ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οποιαδήποτε παράδοση ή παραλαβή χώρου ή εξοπλισμού του Τμήματος γίνεται προς τον ενδιαφερόμενο με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Τμήματος που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά. Η παράδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο γίνεται από το Τμήμα με την ίδια διαδικασία όπου αναγράφονται τυχόν φθορές, απώλειες ή καταστροφές σε εξοπλισμό ή υλικό. Η αποτίμηση αυτών γίνεται από το Τμήμα και σύμφωνα με έκθεση που συντάσσει ο αρμόδιος υπάλληλος ή η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ενημερώνεται εγγράφως ο χρήστης της εγκατάστασης.

Άρθρο 11ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων όπως και των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες καθώς και τη διακίνηση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. Υλικοτεχνική υποδομή και υλικά που ανήκουν στο Δήμο και διατίθενται στον χρήστη καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο αρμόδιος υπάλληλος του χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του Δήμου την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές στην εγκατάσταση όπως και στο σταθερό και φορητό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Με απόφαση του Τμήματος προσδιορίζονται οι εγγυήσεις και οι χρηματικές ποινές οι οποίες περιγράφονται στη σύμβαση της χρήσης.

Άρθρο 12ο ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμβολική συμμετοχή όπου απαιτείται ή συμφωνείται, θα διαμορφώνεται ανάλογα με την εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη διάρκεια κατά την οποία θα γίνεται χρήση του χώρου, και θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δίνεται, επίσης, στην ευχέρεια του Τμήματος να εισηγηθεί τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εγκαταστάσεις θα παραχωρούνται χωρίς την καταβολή συμμετοχής και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

     Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, πρέπει κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήματα. Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν πρέπει να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία καθηγητή φυσικής αγωγής.

            Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο των  ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης, που προπονούνται σε κάθε χώρο άθλησης του Δήμου , είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Η αθλητική ταυτότητα φέρει τα χαρακτηριστικά:

 • Την επωνυμία του Δήμου και του Τμήματος
 • Την επωνυμία του αθλητικού σωματείου
 • Το ονοματεπώνυμο του αθλητή
 • Το άθλημα
 • Την αθλητική περίοδος.

            Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα με διάρκεια την αθλητική περίοδο, η οποία μετά την λήξη της αθλητικής περιόδου επιστρέφεται στο Τμήμα .

            Η εμφάνιση των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση, π.χ. φόρμες, υποδήματα, σκουφάκια, μπάλες, κ.λ.π.. Όταν εισέρχονται σε χώρους άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη έχει ο σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου, τότε την ευθύνη έχει ο υπάλληλος του Τμήματος.

            Το Τμήμα και το προσωπικό του κάθε χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συμβάντα (ατυχήματα, κλπ) στην προπόνηση των αθλητών του συλλόγου. Στην αρχή της περιόδου των προπονήσεων πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου, υπογεγραμμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και από ιατρό, με την οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι: «Ουδεμία ευθύνη φέρει το προσωπικό του κάθε αθλητικού χώρου του Δήμου  ή του Τμήματος για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση των αθλητών»

Άρθρο 14ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

Στην περίπτωση συμμετοχής ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της οργανωμένης ελεύθερης άθλησης ή μη δομημένων προγραμμάτων άθλησης για όλους η αίτηση συμμετοχής ή η αίτηση χρήσης δηλώνει την αποδοχή των όσων περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας και έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής με δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη του γονέα του.

Στις περιπτώσεις χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ελεύθερης άθλησης από μεμονωμένα άτομα, οι χρήστης συμμετέχουν με δική τους ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη των γονέων τους και σε κάθε περίπτωση αποδέχονται τα όσα περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας.

Κάθε προπονητής, που είναι υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του Τμήματος σχετικά με την έναρξη και λήξη της προπόνησης, τη χρήση των αποδυτηρίων, κ.λπ.

Η συμπεριφορά των αθλητών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Δήμου πρέπει να είναι κόσμια.

Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται κατά την διάρκεια της προπόνησης πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί και βρίσκεται στο χώρο.

Άρθρο 15ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του Δήμου καθώς και χρήσης των οργάνων του, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου. Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης του Δήμου από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες και Σωματεία τιμωρούνται οπωσδήποτε.

Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Δήμου. Ανάλογα με τις περιστάσεις η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον σύλλογο, όπου ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου το οποίο κρίνεται από τις περιστάσεις και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500,00 €.

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του Τμήματος Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του.

Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός αν η φθορά οφείλεται άμεσα στις συνθήκες που δημιουργούνται από την κατά προορισμό χρήση των οργάνων, των αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Δήμου.

Άρθρο 16ο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

Κάθε φορέας που προπονείται στην αθλητική εγκατάσταση έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων.

Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα όπως μπασκέτες, εστίες, φιλέ, κλπ. τα οποία βρίσκονται μόνιμα στην αίθουσα, (χρήση βασικού σταθερού εξοπλισμού αθλητικής εγκατάστασης).

Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες της εγκατάστασης παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του χώρου στον υπεύθυνο του Συλλόγου με καταχώρηση αυτών σε ειδικό Βιβλίο. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο του Συλλόγου στο Τμήμα..

Ο υπάλληλος του Τμήματος δεν είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να τοποθετεί, μετακινεί, μεταφέρει τα αθλητικά όργανα όπως μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, βάρη, βατήρες, τέρματα κλπ, εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του Συλλόγου. Ο προπονητής του Συλλόγου έχει την ευθύνη της τοποθέτησης στην έναρξη της προπόνησης του βασικού σταθερού εξοπλισμού και της μετακίνησης αυτού μετά την λήξη της προπόνησης.

Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων μέσα στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπάλληλο του Τμήματος..

Επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι αντιτίμου γραφείων και αποθηκών που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του Δήμου ,ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων. Για την παραχώρηση του χώρου έναντι αντιτίμου υπογράφεται σχετική σύμβαση η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση χώροι του Δήμου από αθλητικούς συλλόγους ή άλλους φορείς ως αποδυτήρια, γραφεία – αποθήκες, θα ελευθερωθούν αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, ώστε να τους παραδοθούν ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέφθηκε παραπάνω.

Άρθρο 17ο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις που δεν παρίσταται προσωπικό του Τμήματος απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων , και γενικότερα η χρήση των χώρων του Δήμου.

Η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα σε οποιοδήποτε χώρο διέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν το κάθε άθλημα.

Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα είναι υπόχρεη να περιορίζεται στα όρια του ωραρίου. Ενώ σε περίπτωση αναβολής του επόμενου αγώνα, η υπαίτια για την καθυστέρηση ομάδα θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό με τις συνέπειες που προβλέπονται από αυτόν.

17α)  Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστές εγκαταστάσεις.

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος. Οι σύλλογοι και τα σωματεία είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των προϋποθέσεων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργάζεται με τα αστυνομικά όργανα και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας, φθορών κ.λ.π.

Μισή ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, χρονόμετρα, από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.

Στους αγώνες με ευθύνη των Σωματείων ή της Ομοσπονδίας, υποχρεούται να παρίστανται ιατρός-νοσοκόμος, και να εξασφαλίζονται φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών, με οδηγό. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εξοπλισμένο χώρο ιατρείου.

17β) Διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο.

Επιπλέον, των παραπάνω προϋποθέσεων κατά τη διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητού στην κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου εάν προηγουμένως δεν έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη απολύμανσης (ντους κ.λ.π.) και δεν φέρει αθλητικό σκούφο και σαγιονάρες.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη υγιεινής (π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή απολύμανση) και γενικά δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος έτσι όπως εκάστοτε ισχύει, για τη χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο αρμόδιος υπάλληλος εισηγείται και απαγορεύει τη χρήση της πισίνας. Κάθε δεκαπενθήμερο επιβάλλεται μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος νερού της πισίνας.

Στα κολυμβητήρια, εφόσον χρησιμοποιούνται οι πισίνες από ιδιώτες θα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης.

17γ) Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου.

Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 17α σχετικά με τη διεξαγωγή σε κλειστές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, ισχύει ότι υποχρέωση των υπαλλήλων του Τμήματος  είναι, τα σημαιάκια, δίκτυα, φορείο, κουβάδες νερό.

Η παρουσία υπαλλήλου του Τμήματος είναι υποχρεωτική για τη διεξαγωγή του αγώνα, σε περίπτωση δε απουσίας του απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα.

17δ) Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο.

Για τη διεξαγωγή αγώνα σε στάδιο απαιτείται ειδική άδεια διεξαγωγής αγώνα.

Τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παρέχονται από το Τμήμα  από τις αποθήκες του και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ με την προκήρυξη των αγώνων και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο υπεύθυνο. Ενώ η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κλπ. είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Τμήματος .

Η αρχική διαμόρφωση και η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν του στίβου είναι ευθύνη του προσωπικού του Τμήματος , ενώ η χάραξη των γραμμών είναι ευθύνη του Τμήματος και γίνονται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζονται.

Σε περίπτωση αγώνων ενός Συλλόγου ευθύνη φέρει ο ίδιος ο Σύλλογος και όχι το Τμήμα ή η Δημοτική Αρχή.

Άρθρο 18ο ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται ή μπορεί να ανακληθεί προσωρινά η παραχώρησή τους όταν το Τμήμα ή ο Δήμος Ιλίου γενικότερα, έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος, χρειάζεται την κάθε αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις.

Όταν έχει γίνει διάθεση του χώρου με παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα μετά από σχετικό έλεγχο πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας.

Όταν το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον παρόντα κανονισμό ή με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει την κοινή γνώμη ή άλλους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής στη χρήση, γεγονός το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας των χώρων.

Όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι :

 • Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.
 • Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση.
 • Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.
 • Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων χωρίς την έγκριση του Τμήματος.
 • Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.
 • Η είσοδος κατοικίδιων ζώων  σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. (Εξαιρούνται τα κατοικίδια ως συνοδοί Ατόμων με Αναπηρία)
 • Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρων (ποδήλατα, μοτοσικλέτες)
Άρθρο 20ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών χώρων για προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών.

Το Τμήμα δύναται σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα των ως άνω επιφανειών των αθλητικών χώρων να τοποθετεί τα εμβλήματα του Τμήματος ή/και του Δήμου Ιλίου ή διαφόρων κατά καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Τα ως άνω προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες απαγορεύεται να επικαλύπτονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης αθλητικής διοργάνωσης.

Οι διαφημιστικοί χώροι δύνανται να διατίθενται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης έναντι αντιτίμου, που καθορίζεται και εγκρίνεται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αγωνιζόμενες ομάδες ή οι αντίστοιχες ομοσπονδίες ή άλλες διοργανώτριες αρχές δικαιούνται να κάνουν χρήση διαφημιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων και να εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιμα από τους διαφημιζόμενους, θα πρέπει πριν προβούν στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων να γνωστοποιούν στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα του Δήμου και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους προσδιορισμένους ως άνω διαφημιστικούς χώρους.

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε συμπεφωνημένα με το Τμήμα σημεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των ομοσπονδιών τους, σύμφωνα με τα προηγούμενα υποχρεούνται στην καθαίρεση ή απομάκρυνση των ανωτέρω διαφημίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους αμέσως μετά τη λήξη των αντίστοιχων αγώνων.

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους κατά την ανάρτηση, τοποθέτηση ή απομάκρυνση των ως άνω διαφημίσεων οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις επιφάνειες των αθλητικών χώρων ή άλλων διαφημιστικών πινακίδων.

Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός πρεσβεύει δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 21ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η πλήρωση των θέσεων του Τμήματος , για τα άτομα που απασχολούνται στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων του, γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού.

Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του Τμήματος καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Απαγορεύεται υπάλληλος του Τμήματος για τα κατά ειδικότητα και θέση εργασίας καθήκοντά του που υποχρεούται να προσφέρει στο ωράριο εργασίας του να λαμβάνει αμοιβή από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή Ιδιώτες.

Καθήκον των υπαλλήλων, που έχουν οριστεί να βρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι η άψογη συμπεριφορά προς κάθε άτομο, ακόμη και επισκέπτη των χώρων άθλησης, καθώς και η εξυπηρέτηση σε κάθε περίπτωση, σε όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων. Επίσης, μεριμνούν, φροντίζουν και επιβλέπουν ώστε να μην προκαλούνται καταστροφές και φθορές από χρήση πέραν του επιτρεπόμενου από το πρόγραμμα.

Τηρούμενα βιβλία

α)  Βιβλίο εισερχομένων

Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται Βιβλίο Εισερχομένων με αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από το Τμήμα.

Σε αυτό καταγράφονται οι ομάδες, αθλητές και γενικώς οι αθλούμενοι που κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων, οι ώρες προσέλευσής τους, καθώς και οι ώρες αποχώρησής τους από αυτούς.

Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση στους ανοιχτούς για το κοινό αθλητικούς χώρους.

Υποχρεωτικό καθίσταται για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα Σωματεία και Σύλλογοι.     

β)  Βιβλίο Συμβάντων

Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται βιβλίο συμβάντων με αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης. Στο βιβλίο αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους αθλητικούς χώρους ή κατά περίπτωση οι εκπρόσωποι του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης  καταχωρούν αξιοσημείωτα γεγονότα σε σχέση με την κατάσταση και την χρήση των αθλητικών χώρων ή οργάνων ή την συμπεριφορά ομάδων, αθλητών, φιλάθλων και λοιπών σχετικών παραγόντων και την εν γένει συμμόρφωσή τους προς τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

Οι ανωτέρω καταχωρίσεις λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης Νομικού Προσώπου προκειμένου αυτή να ασκήσει τις αρμοδιότητές της ή να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 22ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1.  Επιμελητές (ΥΕ)

Σύμφωνα και με το ΠΔ 194/88 ΦΕΚ 84/6-5-80 άρθρο 23 ενδεικτικά τα καθήκοντα των υπαλλήλων ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ είναι:

Εργασίες θυρωρού, μεταφορές εγγράφων, μεταφοράς επίπλων, κ.α, εποπτείας και φύλαξης χώρων και κτιρίων, χειρισμός φωτοτυπικού μηχανήματος, αποθηκάριου ή βοηθού αποθηκάριου και άλλες συναφείς βοηθητικές εργασίες.

2.  Προσωπικό καθαριότητας (ΥΕ)

Για εργασίες καθαριότητας και άλλες συναφείς βοηθητικές.

3.  Εργάτες – Γεν. καθηκόντων (ΥΕ)

Για κάθε είδος χειρωνακτικές εργασίες π.χ. καθαριότητα χώρων, κερκίδων, μεταφοράς οργάνων, φύλαξης χώρων, αποδυτηρίων, αποθηκάριοι, επίβλεψη χώρων γηπέδων, ανανέωσης γραμμοχάραξης αγωνιστικών χώρων πλην των περιπτώσεων σε γήπεδα ποδοσφαίρου, όπου οι γραμμές έχουν σβηστεί εντελώς και χρειάζεται ράμμα και μέτρηση των αποστάσεων.

4.  Εργάτες – Νυχτοφύλακες (ΥΕ)

Για εργασία επίβλεψης φύλαξης των αθλητικών εγκαταστάσεων νύχτα και μέρα.

Ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου γραφείου ή τμήματος ή του Γυμναστηρίου μπορεί να αναθέσει καθήκοντα και άλλες ειδικότητες ενός από τους παραπάνω κλάδους σε υπαλλήλους του ίδιου κλάδου.

Π.χ. ο φύλακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως νυχτοφύλακας και αντίστροφα.

5. Υπάλληλος Μηχανολογικού – Τεχνικού – Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Τομέα (ΔΕ)

Η συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων και συγκεκριμένα:

Των κτιριακών εγκαταστάσεων

Των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Των υδραυλικών και θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων

Των υπαίθριων εγκαταστάσεων

Συντήρηση χλοοταπήτων

Κλάδεμα, κόψιμο χόρτων, λίπανση, ράντισμα, σκάψιμο.

Για κάθε εργασία, τροποποίηση, αλλαγή, επέκταση μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, υδραυλικής εγκατάστασης του σχεδίου των αθλητικών εγκαταστάσεων απαιτείται συνεργασία με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και γραπτή έγκριση.

Έλεγχος λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από αρμόδιο μηχανικό του Δήμου Ιλίου και θα χορηγείται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.

Όπου λειτουργούν καυστήρες, λέβητες BOILLER υποχρεωτικά θα γίνεται ετήσια συντήρηση α) είτε από υπάλληλο αντίστοιχης ειδικότητας, β) είτε από ειδικό ιδιωτικό συνεργείο συντήρησης και θα διακόπτεται η λειτουργία των αθλητικών χώρων, μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου και του Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου.

Οι χώροι των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν αποτελούν πεδία έκφρασης απόψεων μέσω αναρτήσεων ανακοινώσεων ή προβολής άλλου είδους μηνυμάτων.

Άρθρο 23 ο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης δύναται να εισηγείται την επιχορήγηση Σωματείων ή Συλλόγων λαμβάνοντας υπ όψη του τον αριθμό ενεργών μελών των Σωματείου , τους αθλητές του Σωματείου ηλικίας 18 ετών και κάτω, την συμβολή τους στην ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού, την συμμετοχή των Σωματείων στα πρωταθλήματα, τη συμμετοχή των Σωματείων σε διοργανώσεις, τις επιτυχίες των ομάδων των Σωματείων ή των αθλητών τους, την τήρηση των άρθρων του παρόντος Κανονισμού από τα Σωματεία, τις διοικήσεις τους, τους αθλητές, τους Παράγοντες, τους οπαδούς τους και κάθε άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο με αυτά.

Σωματείο ή Σύλλογος ο οποίος αποσπά με παράνομα ή αθέμιτα μέσα επιχορήγηση, υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού το οποίο έλαβε προσαυξημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

Περαιτέρω κυρώσεις δεν αποκλείονται.

Οι επιχορηγήσεις θα ελέγχονται από διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία θα υποχρεούται στην έκδοση ετήσιου απολογιστικού ελέγχου για τις δοθείσες κατά το προηγούμενο έτος επιχορηγήσεις στα Σωματεία, εάν θα πρέπει να λάβουν εκ νέου, ποιο ποσό και σύμφωνα με τις ανωτέρω στο παρόν άρθρο παραγράφους προϋποθέσεις και σύμφωνα με την εισήγηση του Αθλητικού Τμήματος του Δήμου για την τήρηση του παρόντος κανονισμού και σε ποιόν βαθμό.

Άρθρο 24ο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση της χρήσης γραφείων, αποθηκών, αποδυτηρίων ή άλλων χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος δύναται να παραχωρεί προσωρινά και έναντι αντιτίμου ή μη, κάποιον από τους παραπάνω χώρους, που δεν χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε δε βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους αγωνιστικούς χώρους ή τους χώρους αποδυτηρίων.

Κάθε προσωρινή ως άνω παραχώρηση χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται μετά από εισήγηση από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του ύψους του ενοικίου, που θα πρέπει ο αθλητικός φορέας να καταβάλει και του ορισμένου χρόνου που γίνεται η παραχώρηση η οποία και θα εγκρίνεται από το Δ.Σ του Δήμου Ιλίου.

Κυλικεία μπορούν να λειτουργούν στους αθλητικούς χώρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα σχετικό νόμο. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές των αθλητικών χώρων και αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως.

Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων.

Ο μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου.

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους.

Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής και γενικά απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στους αθλητικούς χώρους.

Υπεύθυνο για την χωροθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου. 

Η διάθεση των χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων θα γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης δύναται να προσδιορίζει και άλλους χώρους, για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων οιασδήποτε μορφής.

Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να μετακινούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμβλήματα του Δήμου Ιλίου.

Το οιοδήποτε διαφημιστικό έσοδο αφορά σε όλη την αγωνιστική περίοδο από Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους έως Ιούνιο επομένου έτους και δύναται να αναπροσαρμόζεται.

Εκτός από τις χωροθετημένες πινακίδες μπορούν να τοποθετούνται και κινητές πινακίδες από τις αγωνιζόμενες ομάδες και λοιπούς δικαιούχους (ΕΟΠΕ, ΕΠΣ κλπ), σε συμφωνούμενα σημεία στους αγωνιστικούς χώρους αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού – Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης κατά την διάρκεια των αγώνων σύμφωνα και με τις προκηρύξεις των αντίστοιχων ομοσπονδιών, με την υποχρέωση των δικαιούχων ομάδων και φορέων να καθαιρούν τις ως άνω διαφημιστικές πινακίδες μετά το τέλος των αγώνων και να καθαρίζουν τους αντίστοιχους χώρους.

Τα διαφημιστικά έσοδα από αυτές, θα εισπράττουν οι ομάδες και θα αποδίδουν το νόμιμο ποσοστό των ανωτέρω εσόδων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, βάσει του άρθρου 56 του νόμου 2575/99 όπως ισχύει, με την προσκόμιση των αντίστοιχων συμφωνητικών τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα στον οποίο αφορούν.

Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κλπ, κλειδιά έχει το προσωπικό του Δημοτικού χώρου άθλησης σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου η Προϊσταμένου της αρμόδιας  Υπηρεσιακής Μονάδας.

Σε  όλους  τους  κλειστούς  αθλητικούς  χώρους  (κλειστό  γυμναστήριο,  αποδυτήρια  κλπ.)  αρμοδιότητας  του  Δήμου,  η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών (πλην οινοπνευματωδών που απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται μόνο στον προκαθορισμένο  χώρο εστιάσεως  και αναψυχής  (κυλικείο)  και σε καμία απολύτως  περίπτωση  στους προπονητικούς  ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής.

Το κάπνισμα  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς  χώρους. Υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει τότε καλεί την Ελληνική Αστυνομία.

Η κατανάλωση  ή/και  χρήση  κάθε  είδους  φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και (ίδιο)σκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.

Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο, προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα εκφράζουν τη διοίκηση του Αθλητικού χώρου. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως ανοικτό forum ιδεών, σκέψεων και προτάσεων κάθε είδους στο μέτρο της καλώς νοούμενης ευπρέπειας. Το κάθε υλικό θα παραδίδεται στον υπεύθυνο του αθλητικού χώρου, ο οποίος – κατά την κρίση του – θα εγκρίνει την ανάρτησή του ή μη, καθώς και το χώρο – χρόνο ανάρτησης αυτού.

Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να είναι κόσμια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προϊστάμενος ή ο υπεύθυνος υπάλληλος του Δήμου ορίζεται ως αρμόδιος για :

 1. την απομάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα, αθλητικού σωματείου,
 2. την διακοπή αγώνα όταν δεν τηρείται ο παρών κανονισμός λειτουργίας και όταν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικίδια ζώα στον αγωνιστικό χώρο , στην κερκίδα και   στους βοηθητικούς χώρους κλειστού γυμναστηρίου, σταδίου, γηπέδου ποδοσφαίρου.  Εξαίρεση αποτελούν ειδικά εκπαιδευμένα ζώα ασφαλείας. ή συνοδοί ΑΜΕΑ

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ποδήλατα και μηχανές. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α. 

Πατήστε εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του αθλητισμού