024/2018 – Κατ΄ εξαίρεση έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων του Δήμου Ιλίου