336/2018 – Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019