Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την κάλυψη των πολιτισμικών και πνευματικών αναγκών του Δήμου Ιλίου

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την κάλυψη των πολιτισμικών και πνευματικών αναγκών του Δήμου Ιλίου

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την κάλυψη των πολιτισμικών και πνευματικών αναγκών του Δήμου Ιλίου

ade1082010.pdfa