123/2012 – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (αποθηκευτικός χώρος)

123/2012 – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (αποθηκευτικός χώρος)

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (αποθηκευτικός χώρος)

AOE1232012.pdfa