262/2012 – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

262/2012 – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

aoe2622012.pdfa