005/2013 – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση του γραφείου υποστήριξης ΑΜΕΑ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου

005/2013 – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση του γραφείου υποστήριξης ΑΜΕΑ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου