480/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ζ΄Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου

480/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ζ΄Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου