139/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Λαογραφικού μουσείου του Δήμου