424/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων παραδοσιακών χορών του Δήμου Ιλίου