499/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων παραδοσιακών χορών του Δήμου Ιλίου

499/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων παραδοσιακών χορών του Δήμου Ιλίου

499/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων παραδοσιακών χορών του Δήμου Ιλίου