115/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Α΄Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου

115/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Α΄Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου