098/2019 – Καταβολή αποζημίωσης σε δημότη ποσού 381,92€ για ζημία σε σταθμευμένο όχημα από πτώση δέντρου

098/2019 – Καταβολή αποζημίωσης σε δημότη ποσού 381,92€ για ζημία σε σταθμευμένο όχημα από πτώση δέντρου