180/2012 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 7/2002 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Ραδιοφωνίας & Κάστρου Υμηττού στο Ο.Τ. 2149Α (Χώρος Πρασίνου) Περιοχής Ραδιοφωνίας

180/2012 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 7/2002 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Ραδιοφωνίας & Κάστρου Υμηττού στο Ο.Τ. 2149Α (Χώρος Πρασίνου) Περιοχής Ραδιοφωνίας

Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 7/2002 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Ραδιοφωνίας & Κάστρου Υμηττού στο Ο.Τ. 2149Α (Χώρος Πρασίνου) Περιοχής Ραδιοφωνίας

ADS1802012.pdfa