299/2019 – Καταβολή δικαστικών εξόδων 1) Βάσει της Π.Α. 18/2009 & της με αριθμ. 1814/2018 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, 2) Βάσει της Π.Α. 17/2009 & της με αριθμ. 1683/2018 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών