122/2012 – Καταβολή συμπληρωματικής αποζημίωσης βάσει της Απόφασης του Εφετείου 6262/2011για την απαλλοτρίωση επί των οδών Χρυσηίδος & Αίαντος στα Ο.Τ. 91, 92 (κοινόχρηστοι χώροι) περιοχής Κέντρου

122/2012 – Καταβολή συμπληρωματικής αποζημίωσης βάσει της Απόφασης του Εφετείου 6262/2011για την απαλλοτρίωση επί των οδών Χρυσηίδος & Αίαντος στα Ο.Τ. 91, 92 (κοινόχρηστοι χώροι) περιοχής Κέντρου

Καταβολή συμπληρωματικής αποζημίωσης βάσει της Απόφασης του Εφετείου 6262/2011για την απαλλοτρίωση επί των οδών Χρυσηίδος & Αίαντος στα Ο.Τ. 91, 92 (κοινόχρηστοι χώροι) περιοχής Κέντρου

ADS1222012.pdfa

122/2012 – Καταβολή συμπληρωματικής αποζημίωσης βάσει της Απόφασης του Εφετείου 6262/2011για την απαλλοτρίωση επί των οδών Χρυσηίδος & Αίαντος στα Ο.Τ. 91, 92 (κοινόχρηστοι χώροι) περιοχής Κέντρου