351/2012 – Κατακύρωση πρακτικών κλήρωσης για τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών – προμηθειών που τη Δ/νση Μηχανολογικού & Καθαριότητας για το έτος 2013

351/2012 – Κατακύρωση πρακτικών κλήρωσης για τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών – προμηθειών που τη Δ/νση Μηχανολογικού & Καθαριότητας για το έτος 2013