068/2012 – Κατακύρωση πρακτικών κλήρωσης για τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών – προμηθειών που αφορά τις Δ/νσεις Μηχανολογικού & Καθαριότητας & Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

068/2012 – Κατακύρωση πρακτικών κλήρωσης για τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών – προμηθειών που αφορά τις Δ/νσεις Μηχανολογικού & Καθαριότητας & Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικών κλήρωσης για τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών – προμηθειών που αφορά τις Δ/νσεις Μηχανολογικού & Καθαριότητας & Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

ADS0682012.pdfa