317/2012 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης των ΚΗΟ 4976 Ι.Χ. Επιβατικού οχήματος & των ΚΗΗ 1051, ΚΗΗ 6151 μικρών φορτηγών 9 ίππων του Δήμου Ιλίου

317/2012 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης των ΚΗΟ 4976 Ι.Χ. Επιβατικού οχήματος & των ΚΗΗ 1051, ΚΗΗ 6151 μικρών φορτηγών 9 ίππων του Δήμου Ιλίου