315/2012 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης των ΚΗΟ 4978 & ΚΗΟ 5196 Ι.Χ. επιβατικά οχήματα του Δήμου Ιλίου

315/2012 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης των ΚΗΟ 4978 & ΚΗΟ 5196 Ι.Χ. επιβατικά οχήματα του Δήμου Ιλίου