319/2012 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης των ΚΗH 1240 & ΚΗΟ 5207 Ι.Χ. επιβατικά οχήματα

319/2012 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης των ΚΗH 1240 & ΚΗΟ 5207 Ι.Χ. επιβατικά οχήματα

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a