319/2012 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης των ΚΗH 1240 & ΚΗΟ 5207 Ι.Χ. επιβατικά οχήματα