Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας

image

Η αλματώδης ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η διάδοση της χρήσης κινητής τηλεφωνίας έχει ως συνέπεια την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας (κεραιών) σε όλες της περιοχές της Ελλάδας. 

Η τοποθέτηση κεραιών, κυρίως πάνω σε δώματα και ταράτσες πολυκατοικιών, αλλά και σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε  σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα και άλλους χώρους συνάθροισης του κοινού, δημιουργεί την ανάγκη ελέγχου τόσο της νομιμότητας εγκατάστασης των κεραιών αυτών όσο και των πιθανών υπερβάσεων στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία.

Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα, χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο και εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία των κατοίκων :

 • Απομακρύνει άμεσα τις παράνομες Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας.
 • Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε συνεργασία με το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και το Πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» έχει εγκαταστήσει τέσσερις  Σταθερούς Σταθμούς Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας οι οποίοι βρίσκονται σε 24ωρη λειτουργία.
 • Λειτουργεί, μέσα στα πλαίσια του Δήμου, κινητή μονάδα μέτρησης για επιτόπιες μετρήσεις με σκοπό την άμεση διαπίστωση υπερβάσεων στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία.
 • Ανέθεσε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μετρήσεις των επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις διατάξεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται τοποθετημένες σε διάφορες θέσεις εντός του Δήμου. 

Η πρώτη μέτρηση Ακτινοβολίας πραγματοποιήθηκε το 2007 και η δεύτερη το 2012.

Επίσης  Μετρήσεις επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις παιδικές χαρές του Δήμου Ιλίου  πραγματοποιήθηκαν  με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των κεραιοδιατάξεων, με τα όρια ασφαλούς έκθεσης, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο Δήμος Ιλίου έχει επίσης άμεση και διαρκή επικοινωνία για θέματα νομιμότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος των κεραιών με :

 • Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
 • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
 • Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Πολεοδομία
image

Τέσσερις Σταθεροί Σταθμοί Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στο Δήμο Ιλίου

Οι σταθμοί μέτρησης είναι εξειδικευμένα – πιστοποιημένα όργανα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και καταγράφουν πεδία που εκπέμπονται στο σημαντικότερο μέρος του ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένου και της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Οι μετρήσεις και η καταγραφή του επιπέδου των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από τους Σταθερούς Σταθμούς Μέτρησης που βρίσκονται στον Δήμο Ιλίου, πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αφορούν πεδία που παράγονται από τις υπάρχουσες υποδομές, όπως κεραίες ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας κ.ά.

Τόσο το Εθνικό Παρατηρητήριο, όσο και το Πρόγραμμα Ερμής, δίνουν στον πολίτη την δυνατότητα μέσω διαδικτυακού τόπου να έχει πρόσβαση στις μετρήσεις των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που καταγράφονται από τους σταθμούς μέτρησης.

Οι σταθμοί εγκαταστάθηκαν μετά από μελέτη των φορέων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική κάλυψη του Δήμου και είναι τοποθετημένοι στα παρακάτω σημεία:

 • 10o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
 • 25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
 • 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
image a
13ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
image a
25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
10ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου a
10ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου