Κοινωνική Μέριμνα

Η εφαρμογή «Νοιάζομαι», η οποία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ιλίου, υλοποιείται στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κάνοντας πράξη τη βούλησή μας για άμεση, δημιουργική και αμφίδρομη επικοινωνία με τον Πολίτη, εκμηδενίζοντας, παράλληλα, τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.