Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών ζητημάτων που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση και τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, οι οποίες σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το ΚΕΠ λειτουργεί για το κοινό Δευτέρα με Παρασκευή από τις οκτώ το πρωί έως τις επτά και μισή το απόγευμα (8:00-19:30) και το Σάββατο από τις οκτώ το πρωί έως την μία και μισή το μεσημέρι (8:00-13:30).

Η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται για το σύνολο των διαδικασιών χωρίς ραντεβού, ενώ είναι δυνατή και κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού – καθημερινά εκτός Σαββάτου – τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας Επισκέψεων rantevou.kep.gov.gra.

Επίσης, είναι δυνατή η εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gra και μέσω τηλεδιάσκεψης με το πρόγραμμα Μy KEP Livea.

Για τους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού χωρίς να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις οκτώ διαθέσιμες τηλεφωνικές γραμμές:

2132037900 – 901 – 902 – 903 – 904 – 905 – 906 – 907 – 908.

Το e-mail του ΚΕΠ είναι: d.iliou@kep.gov.gra

Διεύθυνση:

Αίαντος και Χρυσηίδος

(έναντι Δημαρχιακού Μεγάρου «Βασίλειος Κουκουβίνος»)

 

image

Όλες οι Υπηρεσίες σ' ένα Κέντρο!

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Άμεση Εξυπηρέτηση του Πολίτη
 • Περιορισμός της Γραφειοκρατίας
 • Απλούστευση των Διαδικασιών
 • Αποκεντρωμένη Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
 • Θεμελίωση της Ηλεκτρονικής Διοίκησης

 
ΤΟ ΕΡΓΟ

 • Διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών με τους Δημόσιους Φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Οργανισμοί κ.λ.π.) χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς άσκοπες μετακινήσεις.

 
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Με μία επίσκεψη: 

 • Πληροφόρηση
 • Υποβολή Αιτημάτων
 • Κατάθεση και Παραλαβή Δικαιολογητικών
 • Αντιμετώπιση Δυσχερών Υποθέσεων

 
Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Από τις 08:00 το πρωί έως τις 19:30 το βράδυ
6 ημέρες την εβδομάδα (και Σάββατο από τις 08:00 το πρωί έως τις 13:30) 

“ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ”
Η βασική ιδέα για τη δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών συμπυκνώνεται στο σύνθημα “διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες”. Η δημιουργία τους αποτελεί μία πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα παρέμβαση στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των πολιτών, στις σχέσεις τους με το δημόσιο τομέα, στην απλούστευση των διαδικασιών, στην προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας και θεμελίωσης της ηλεκτρονικής διοίκησης.

Η καινοτομία του έργου εστιάζεται στο γεγονός ότι οι πολίτες με μία επίσκεψη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών μπορούν να πληροφορούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση, να υποβάλλουν αιτήματα, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν υποθέσεις τους, που βρίσκονται υπό εμπλοκή σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες. Τώρα, με τη λειτουργία του ΚΕΠ, οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται να τρέχουν στις διάφορες υπηρεσίες και να ταλαιπωρούνται με πολλές μετακινήσεις. Ο τρόπος είναι απλός. Θα συμπληρώνεται μία αίτηση στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και οι υπάλληλοι αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας την υπόθεση.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Κέντρο μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις τομείς:

1. Πληροφορίες για τη Δημόσια Διοίκηση
Το Κέντρο θα παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση χησιμοποιώντας τη σχετική Τράπεζα Διοικητικής Πληροφόρησης. Ο πολίτης λαμβάνει την πληροφόρηση που αναζητά είτε στην πρώτη επαφή όταν πρόκειται για απλά ζητήματα είτε σε μεταγενέστερη τηλεφωνική επικοινωνία όταν το ερώτημα χρήζει διερεύνησης. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση το ζήτημα θα καταγράφεται και θα διερευνάται από το Κέντρο, το οποίο θα δίνει και την απάντηση στον πολίτη.

 

2. Άμεση διεκπεραίωση απλών υποθέσεων
Από το Κέντρο θα παρέχονται άμεσα οι εξής υπηρεσίες: 

 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων
 • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται απλή και σχετικά άμεση διαδικασία όπως για παράδειγμα:
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 • Ληξιαρχικές πράξεις
 • Πιστοποιητικό σπουδών
 • Άλλα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις

Περιφερειακά Γραφεία Πληροφόρησης

Ο Δήμος Ιλίου έχοντας καθημερινό μέλημα την αναβάθμιση των παρερχομένων υπηρεσιών στους Δημότες του δημιούργησε τα Περιφερειακά Γραφεία Πληροφόρησης.
 
Τα γραφεία αυτά είναι στελεχωμένα με υπαλλήλους του Δήμου και πλήρως εξοπλισμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρόσβαση στο διαδίκτυο και φαξ .
 
Τα Περιφερειακά Γραφεία Πληροφόρησης και είναι  τοποθετημένα σε δύο σημεία της Πόλης μας , στην Πλατεία της Ζ. Πηγής (εντός 5ου ΚΑΠΗ: Ζωοδόχου Πηγής 22) και στην Πλατεία Παλατιανής.
 
 
image

Πλατεία Ζ. Πηγής 

Οι Δημότες προσερχόμενοι στα γραφεία αυτά έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται ή να εξυπηρετούνται για τα παρακάτω:

 
 1. Να λάβουν πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
 2. Να πληροφορηθούν για τα Πολιτιστικά , Αθλητικά και άλλα προγράμματα του Δήμου.
 3. Να θεωρήσουν το γνήσιο υπογραφής και να επικυρώσουν αντίγραφα.
 4. Να λάβουν πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου, ληξιαρχείου κλπ.
 5. Να καταθέσουν αιτήματα που θα διαβιβαστούν  στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και  να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μετά την έκδοσή τους από το ίδιο Περιφερειακό Γραφείο.
 6. Να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης Περί Μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
 7. Να καταθέσουν τα προβλήματα της περιοχής τους με δυνατότητα σχετικών προτάσεων.
 
 
Έχει προγραμματιστεί η εγκατάσταση τεσσάρων ακόμη Περιφερειακών Γραφείων ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές του Δήμου.
 

Ώρες λειτουργίας  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Πλατεία Παλατιανής 7.30 π.μ. έως 3 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ: Πλατεία Ζ.Πηγής 7.30 π.μ. έως 3 μ.μ.


Τηλέφωνα επικοινωνίας

 
 • Πλατεία Ζ. Πηγής (εντός 5ου ΚΑΠΗ)    : 210 5782 956
 • Πλατεία Παλατιανής : 210 5060 815