007/2019 – Λήψη απόφασης έγκρισης «Άρσης απαγόρευσης Στάθμευσης επί της οδού Μπίμπιζα από την οδό Μέσης Ανατολής έως την οδό Κω» στο Δήμο Ιλίου

007/2019 – Λήψη απόφασης έγκρισης «Άρσης απαγόρευσης Στάθμευσης επί της οδού Μπίμπιζα από την οδό Μέσης Ανατολής έως την οδό Κω» στο Δήμο Ιλίου