006/2019 – Λήψη απόφασης έγκρισης για την κατασκευή Διάβασης Πεζών επί της οδού ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΡΑ έναντι της οδού (Πεζόδρομος) 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας στο Δήμο Ιλίου

006/2019 – Λήψη απόφασης έγκρισης για την κατασκευή Διάβασης Πεζών επί της οδού ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΡΑ έναντι της οδού (Πεζόδρομος) 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας στο Δήμο Ιλίου